hoe maken we mogelijk dat we kosmische straling gebruiken voor elektriciteitsopwekking?

Naar mijn idee zitten we met zonnepanelen op het verkeerde pad. Zon is er slechts een aantal uren per dag en vaak niet op de piek momenten qua elektriciteitsvraag. Het benodigde oppervlak om voldoende elektriciteit op te wekken is naar verhouding te groot en staat zo praktische toepassing in de weg. Kosmische straling is er continue en is naar mijn idee energetisch gezien interessanter dan zonlicht. Zie het als volgt voor me. Kristal vangt kosmische straling. wanneer het kristal in een spoel geplaatst wordt, wordt er middels inductie elektriciteit opgewekt. Kristal uit de spoel opwekking stopt.