Hoe maken we mensen er bewust van dat ‘gratis’ niet bestaat. Hoe worden mensen kritische datadragers van hun eigen gegevens?

We bewegen naar een wereld toe waarbij de consument het normaal vindt dat dingen gratis zijn, zoals zoeken (Google), filmpjes (YouTube) nieuws (NU.nl) of muziek (Spotify). Hoe kunnen we mensen bewust maken van het feit dat gratis niet bestaat? ‘Gratis’ wordt namelijk altijd door iemand betaald die daar weer een belang uit haalt wat weer consequenties heeft voor het systeem. Zo ‘doet’ Google dingen met de zoekresultaten wat we eigenlijk niet willen. En zouden we behoefte hebben aan een advertising en ethise Google variant zodat je weet waar je aan toe bent?'