Hoe maken we de Noordzeevisserij duurzaam ?

In het verleden heeft de visserij grote invloed gehad op het ecosysteem van de Noordzee. Grote vissen en oesterbanken zijn verdwenen en diverse vispopulaties zijn overbevist. Het tij is aan het keren, maar van duurzame visserij en duurzame bescherming van alle aspecten van het mariene ecosysteem is nog geen sprake. Het is noodzakelijk om nog meer nieuwe vistechnieken met minder effecten op het systeem te ontwikkelen. Wat zijn de effecten van gesloten gebieden op visserij en visproductie. Wat zijn de effecten van de discard-ban op visserij en populaties (mn vogels). Hoe komen we tot duurzame aquacultuur op open zee, bijvoorbeeld in windparken.