Hoe maken we de chemische bouwstenen van de toekomst voor duurzame innovatieve energiedragers, coatings en materialen?

Tegen 2050 woont circa 75% van de wereldbevolking in de stad. De megastad brengt specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van watervoorziening, voeding, geavanceerde materialen, warmte, energie en afvalstromen. Dit gaat samen met een groeiende vraag naar grondstoffen waardoor druk ontstaat op vitale voorzieningen en systemen die van invloed zijn op de leefbaarheid in de stad. Chemici kunnen oplossingen aandragen voor de groeiende vraag naar circulaire processen van lokale sterk geürbaniseerde economieën. De chemische sector kan nieuwe producten maken door vanaf moleculaire schaal nieuwe producten met verbeterde en nieuwe eigenschappen te maken. De chemie heeft de tools in handen om deze wereldwijde uitdaging op te pakken en megasteden te voorzien van duurzame slimme oplossingen voor energie, coatings en materialen.