Hoe maken we biocompatibele elektronische materialen welke in waterige omgeving (zoals in het lichaam) kunnen opereren voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.