Hoe maakt Nederland en de EU landen de transitie naar duurzame, emissie-arme energie met behoud van een sterke economie en hoge levenskwaliteit?

Dichtbevolkte landen met veel grote steden en industrie, zoals Nederland en de omringende EU landen, zijn de komende 10 jaar geconfronteerd met de noodzaak om de transitie te maken naar schonere energievormen zonder de economie te beschadigen en met een gezonde bevolking. Onderzoek in de Aardwetenschappen heeft een belangrijk bijdrage bij het beantwoorden van deze vraag. Het gebruik van aardgas in plaats van steenkool biedt al belangrijke voordelen. Geothermie bied ook mogelijkheden als energiebron. Daarnaast biedt de diepe ondergrond enorme capaciteit voor opslag van zowel CO2 als energie o.a. als buffer voor wind- en zonne-energie. Maar om deze resources veilig te exploiteren zijn er veel onderzoeksvragen te beantwoorden. Cruciale vragen zijn: • Hoe kunnen we gas veilig blijven produceren uit Groningen en andere gasvelden zonder onacceptabele risico's van bodemdaling en seismiciteit? • Kunnen we geothermische energie gebruiken en kan dat op een veilig manier? • Kunnen we veilige, betaalbare en voor het publiek acceptabele opties vinden voor afvang en geologische opslag van CO2? • Wat is de capaciteit, veiligheid en economische haalbaarheid van ondergrondse opslag van energie als buffer voor conventionele voorraden en voor hernieuwbaar energievormen? • Kunnen we ondergrondse zoutwatersystemen gebruiken om energie te wekken?