Hoe maakt Nederland en de EU landen de transitie naar duurzame, emissie-arme energie met behoud van een sterke economie en hoge levenskwaliteit?

Dichtbevolkte landen met veel grote steden en industrie, zoals Nederland en de omringende EU landen, zijn NU geconfronteerd met het reduceren van CO2-uitstoot. Cruciale deelvragen hierbij zijn: • Hoe kunnen we aardgas (de fossiele brandstof met de laagste CO2-uitstoot) veilig blijven produceren uit de Groningen en andere conventionele gasvelden zonder onnacceptabele risicos van bodemdaling en seismiciteit? • Kunnen we nieuw onconventionele gasreserves vinden in NL/EU en hoe kunnen we dezen op een veilige en voor her publiek acceptabele manier produceren? • In hoever kunnen we geothermische energie gebruiken en kan dat op een veilig manier? • Kunnen we veilige, betaalbare en acceptabele opties vinden voor CO2 afvang en geologische opslag of gebruik ? • Wat is de capaciteit, veiligheid en kost van ondergrondse opslag van energie als buffer voor hernieuwbaar energievormen? • Kunnen we ondergrondse zoutwatersystemen gebruiken om electrochemische energie te wekken (“blue energy”)? • Kunnen ondergrondse gesteentesystemen veilig gebruikt worden als reactor/catalysator systemen om materialen en energie te processen? Om deze vragen te beantwoorden moet onderzoek in de GeoResources sterk focussen op voortgang in imaging, modellering en experimentele simulatie van de complexe, multi-schaal processen van gekoppelde reactie, transport en deformatie die het gedrag van gesteentesystemen in de aardkorst bepalen.