Hoe maakt Nederland en de EU landen de transitie naar duurzame, emissie-arme energie met behoud van een sterke economie en hoge levenskwaliteit?

Dichtbevolkte landen met veel grote steden en industrie, zoals Nederland en de omringende EU landen, zijn in de komende 10 jaar geconfronteerd met het oplossen van de vraag van hoe we eindelijk omgaan met de noodzaak om de transitie te maken naar schonere, lage-C energievormen zonder de economie te beschadigen en met een gezonde bevolking. Cruciale vragen die de Aardwetenschappen moeten beantwoorden zijn: • Hoe kunnen we gas veilig blijven produceren uit de Groningse en andere conventionele gasvelden zonder onacceptabele risico’s van bodemdaling en seismiciteit? • Kunnen we nieuw onconventionele gasreserves vinden in NL/EU en hoe kunnen we dezen op een veilig en voor het publiek acceptabele manier produceren? • In hoever kunnen we geothermische energie gebruiken en kan dat op een veilig manier? • Kunnen we veilige, betaalbare en voor her publiek acceptabele opties vinden voor afvang en geologische opslag van CO2 - of voor gebruik daarvan? • Wat is de echte capaciteit, veiligheid en ecconomische haalbaarheid van ondergrondse opslag van energie als buffer voor conventionele voorraden en voor wind-, zonne- en andere hernieuwbaar energievormen? • Kunnen we ondergrondse zoutwatersystemen gebruiken om elektrochemische energie te wekken (“blue energy”)?