Hoe maak je op verantwoorde wijze gebruik van big data voor opsporing door politie en justitie? Dit ook met het oog op de veelheid van partners die in de strafrechtelijke keten vaak op grond van dezelfde data moeten opereren?

Wekelijks stroomt een miljoen jaar aan videomateriaal over het net. Iedere dag registreren camera’s, telefoons, toegangspoortjes en andere meetapparatuur miljarden gigabytes aan data. Organisaties storten zich op het verzamelen, bewerken en analyseren van deze informatie, op zoek naar de waarde en betekenis die erin verscholen ligt. Ook het werkveld van veiligheid en justitie wordt met de exponentiële groei van data geconfronteerd. Hoe selecteren we daaruit de informatie die voor opsporing en vervolging van strafbare feiten relevant is? Er zijn legio toepassingsmogelijkheden voor Big Data. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor online recherche-onderzoek, het opstellen van risicoprofielen voor ex-gedetineerden en het voorspellen van radicalisering. Hoe kan het gebruik van Big Data Nederland veiliger maken? En welke juridische en morele dilemma’s brengt dat mee?