Hoe maak je mensen/burgers weerbaar voor een volledige gedigitaliseerde maatschappij?

Over elke persoon in Nederland is heel erg veel digitale informatie beschikbaar. Informatie verzameld via internetverkeer, telefonie, elektronische betalingen, digitale dossiers bij instellingen, OV-chipkaart, enzovoorts. Bedrijfsleven en overheidsinstellingen beschikken over de technologie, kennis en middelen om zich toegang tot dergelijke informatie te verschaffen en om uit de koppeling van gegevens kennis te vergaren over personen, hun ideeën en gedrag. Hoe brengen we evenwicht tussen de digitale kennis (en dus macht) waarover industrie en overheid beschikken om te infiltreren in de privacy van burgers en het onvermogen van de burger door gebrek (aan kennis van) digitale technologie zich hier passief of actief effectief tegen te verweren?