Hoe leer je kinderen tevreden te zijn met wat ze hebben, zodat zij later hebzucht kunnen beheersen?

Het probleem van zucht naar macht en / of geld is eeuwenlang de belangrijkste beperking voor brede algemene ontwikkeling en voorspoed. De Romeinen gaven het volk "brood en spelen", de communisten probeerden het met nivellering, arbeidsverdeling enz. De leiders verloren allen op den duur de macht door hebzucht van henzelf of van hun directe omgeving. Hoe krijg je hebzucht onder controle? De "eed" die bankiers moeten afleggen is kennelijk niet helemaal geluk gezien de recente problemen. Worden mensen geboren met "sociale en a - sociale" genen? Kinderen uit a- sociale gezinnen zullen eerder a- sociale mensen worden dan kinderen die hebben geleerd tevreden te zijn.