Hoe lang kunnen en zullen we leven en hoe gezond? Wat is de invloed van de leefomgeving naast de bekende effecten van leefstijl en gezondheidszorg op gezondheid en levensduur? Hoe kunnen prognoses van de toekomstige levensduur en het gezond oud worden, wo

De invloed van leefstijl en medische vooruitgang op gezondheid en levensduur is bekend. Terwijl medische vooruitgang leidt tot een toename van de levensduur, is een ongezonde leefstijl – zowel nu als eerder in het leven - een belangrijke oorzaak voor een afname van de levensduur. Daarnaast hebben verschillende aspecten van de leefomgeving invloed op gezondheid en levensduur. Hierbij kan gedacht worden aan de fysieke omgeving zoals de buurt waarin iemand woont en mogelijkheden voor lichamelijke activiteit, aan de sociaal-economische omstandigheden van een land, regio of wijk, zoals inkomens(on)gelijkheid, en aan de sociale omgeving, waarbij veiligheid en sociale samenhang van groot belang zijn. Kennis over de invloed van de leefomgeving - in vergelijking tot leefstijl en medische vooruitgang – is essentieel om tot een verdere verbetering van prognoses van gezonde en ongezonde levensverwachting te komen.