Hoe lang en in welk gebied vallen er nog aardbevingen te verwachten in Groningen na het stilzetten van de gaswinning in een bepaalde put

De Raad van State gebood de gaswinning in een bepaalde put te stoppen vanwege de veiligheid van de bewoners. Op welke termijn zal door dat stoppen het aardbevingsrisico werkelijk kleiner worden? De gaswinning in andere locaties gaat door. Zou stoppen op 1 locatie eigenlijk wel effect hebben?