Hoe kunnen wij vechtscheidingen voorkomen?

Vechtscheidingen – scheidingen waarbij de ouders tijdens en de na de echtscheiding over het hoofd van hun kinderen blijven vechten – zijn een groot maatschappelijk probleem. Sinds het rapport van de kinderombudsman staat dit probleem volop in de belangstelling. Onderzoek naar vechtscheidingen en vastgelopen geschillen tussen familieleden met bijzondere aandacht voor geschillen waarbij kinderen betrokken zijn. Dit onderzoek behelst een zoektocht naar een methode om vroegtijdig conflicten te identificeren waar mediation en andere alternatieve vormen van conflictoplossing geen soelaas bieden en waar de rechter de knop snel moet doorhakken. Dit probleem vraagt om een grootschalig multidisciplinair onderzoek vanuit juridisch, pedagogisch en psychologisch perspectief.