Hoe kunnen wij slimmer volgen wat er op zee gebeurt?

Monitoring, het regelmatig onderzoeken van de fysische, chemische en ecologische staat van de zee is een belangrijke strategie in tijden van grote verandering, bijvoorbeeld door klimaatwijziging en toenemende menselijke activiteiten. Recente technische vooruitgang heeft de mogelijkheden om op een slimme manier te monitoren sterk doen toenemen. Onbemande onderzeeërs, ‘gliders’, automatische meetboeien, slimme camera’s die plankton herkennen, automatische meetapparatuur voor productie door algen, automatische deeltjesherkenners, satellietsystemen, radars, etc. zijn nu in het veld uit te zetten en te gebruiken om een veelheid van variabelen in de zee met een ongekend hoge resolutie te meten. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een zeer sterke positie in de ontwikkeling en toepassing van sensoren en geavanceerde elektronische systemen. De Nederlandse onderzoeks- en advieswereld heeft een grote kennis van modellen en datasystemen. En de Nederlandse burger heeft belang bij het volgen van veranderingen in de zee. Alle elementen zijn aanwezig om tezamen een grote stap te zetten in het ontwikkelen en operationeel maken van gekoppelde, automatische mariene observatiesystemen. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om het Nederlandse bedrijfsleven en de onderzoekswereld nauw samen te laten werken in een ambitieus programma dat bij succes in onze wateren ook internationaal uitgerold kan worden.