Hoe kunnen wij ouderen het best behandelen om hart- en vaatziekten te voorkomen rekening houdend met de kwaliteit van leven?

Ouderen hebben in het algemeen een hoog risico om hart en vaatziekten te ontwikkelen De helft van de oudste ouderen heeft een voorgeschiedenis met een hart- en vaatziekte. Behandeling wordt aangeraden, maar lang niet bij alle oudste ouderen wordt ook daadwerkelijk een behandeling gestart. De aanwezigheid van polyfarmacie en co morbiditeit speelt hierbij een rol. Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van de preventieve behandeling van hart- en vaatziekten op hoge leeftijd. Artsen zijn zeer onzeker hoe ze ouderen het beste kunnen behandelen. Voor primaire preventie van hart- en vaatziekten bestaat al een risicokaart die tot de leeftijd van 70 jaar voor zowel patiënten als artsen informatief is, maar boven de 70 jaar is onduidelijk hoe groot de risico’s zijn. Onderzoek naar voorspellers van hoog risico op hoge leeftijd en naar de effecten van de preventieve behandeling van hart- en vaatziekten op hoge leeftijd is nodig. Een risicokaart zou ontwikkeld moeten worden aan de hand waarvan ouderen en hun artsen kunnen zien hoe hoog risico’s zijn, en wat de verwachte effecten en risico’s van behandeling zullen zijn. In gezamenlijke besluitvorming kunnen patiënt en arts dan samen, onderbouwd, besluiten welke behandeling het meeste toevoegt aan de kwaliteit van leven.