Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze kennis in wetenschappelijk instrumentatie vertaald word in nieuwe economische bedrijvigheid?

Digitalisering verandert onze samenleving. De combinatie van opkomende technologieën, zoals het internet, micro-sensoren, 3D-printing en big data maakt volledig nieuwe producten en diensten mogelijk. In de industrie wordt niet voor niks gesproken over een vierde industriële revolutie. Het is voor Nederland belangrijk om de kansen te grijpen en daarmee de positie van onze industrie, economie en welvaart veilig te stellen. In 2030 kan Nederland de leverancier zijn voor wat nu de Factory of the Future is. In dat type fabriek verzorgt men de productie van klant specifieke producten met een hoge complexiteit in kleine series. Tevens kan Nederland in 2030 zijn internationale positie definitief hebben gevestigd als koploper op het gebied van Agrofoodtech.