hoe kunnen wij een oplossing voor het vluchtelingenprobleem combineren met ontwikkelingshulp aan vreedzame ontwikkelingslanden zoals bv. suriname?

ontheemden krijgen een veilige plek met kans op persoonlijke ontwikkeling. Suriname komt tot ontwikkeling. Geld van het westen en america wordt geinvesteerf in lange termijn ontwikkeling en niet langer in adhoc oplossingen. alle partijen hebben er winst bij. Suriname is een dunbevolkt, gastvrij land, met vele natuurlijke hulpbronnen op een oppervlakte 5x groter dan Nederland. Ik praat graag met jullie verder. Succes! warme groet, Ruth Eijk