Hoe kunnen we zoveel mogelijk grondstoffen en energie uit afval halen?

Afval in de breedste zin van het woord (huisvuil uiteraard, maar vooral ook biomassa, afvalwater) bevat heel veel waardevolle componenten zoals mineralen, suikers, aardgas, etc. Op dit moment wordt vaak multidisciplinair gekeken naar hoe we bijvoorbeeld een bepaald mineraal kunnen terugwinnen. Maar we moeten m.i. breder kijken en de verschillende disciplines (bijvoorbeeld microbiologie, scheidingstechnologie, afvalwaterbehandeling, etc.) 'aan elkaar knopen' door zo bijvoorbeeld bepaalde mineralen terug te winnen, bacterien bepaalde componenten uit afval om te laten zetten in waardevolle componenten, etc. Met andere woorden, we moeten de verschillende disciplines en kringlopen aan elkaar knopen. Spannend onderzoek dat uiteindelijk kan leiden naar een echt duurzame samenleving.