Hoe kunnen we zorgen voor inperking van risico's, alsmede voor bewustzijn van deze risico's, die gepaard gaan met digitale middelen?

De wereld wordt steeds meer doordrongen van techniek. Er komen steeds meer digitale apparaten en infrastructuren bij. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat dit niet zonder risico's is en dat onderzoek naar digitale veiligheid nodig is, voor vitale infrastructuren, maar ook daarbuiten. De mens speelt een belangrijke factor in deze beveiliging. Dit bevat het hele spectrum: als bron van kwetsbaarheden bij ontwerp of als gebruik, bij de analyse van beveiliging, tot ook de weerbaarheid bij grote problemen. Hoe kunnen we zorgen voor inperking van risico’s die gepaard gaan met (de groei aan) digitale middelen? En hoe kunnen we zorgen voor bewustzijn van deze risico's? Hoe om te gaan met de menselijke factor (als burger, werknemer, werkgever, etc.)? Waar moet je op inzetten en hoe? En wie heeft hier welke rol in (overheid, onderwijs, bedrijfsleven, etc.)?