Hoe kunnen we zorgen voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen (dus ook voor laaggeletterden, laagopgeleiden, en etnische minderheden)?

Nederlanders met een laag opleidingsniveau leven korter en in minder goede gezondheid. Minder effectief gebruik van preventie en zorg is waarschijnlijk een belangrijke reden. Hoe kunnen we zorgen dat alle Nederlanders optimale kansen op een gezond leven krijgen?