Hoe kunnen we zorgen voor een goede kwaliteit van leven op de oude dag voor allen en hoe kunnen we daarbij omgaan met de grote heterogeniteit in inkomen, sociaal kapitaal en zorgbehoefte onder ouderen?

De kwaliteit van leven op oudere leeftijd is in Nederland gemiddeld hoog, maar uiteenlopend. Er bestaan grote verschillen in vermogen en inkomen, maar ook in - sociale - participatie, gezondheid en welzijn. Dit is primair de resultante van kansen en gedrag gedurende de eerdere levenscyclus. Gefundeerd empirisch inzicht is nodig om antwoord te geven op urgente vragen: Waardoor worden verschillen op oudere leeftijd verklaard? Hoe kunnen individuen worden voorbereid op de oude dag, welke risico’s kunnen zij zelf opvangen? Wat moet collectief bijgestuurd of geregeld worden? Wat betekent de eigen woning voor de oudedagfinanciering? Ongelijkheid onder ouderen is ook het gevolg van specifieke risico’s op latere leeftijd, in gezondheid, in verlies van partner, in verandering in sociale omgeving. De gezondheidskloof tussen hoger en lager opgeleiden wordt op oudere leeftijd geaccentueerd door verschillen in participatie, zorgkosten en levensverwachting. Hoe ontwikkelt deze ongelijkheid en hoe kan het voorkomen worden? In hoeverre kunnen individuen zelf in hun oude dag investeren, waar zijn sociale arrangementen nodig? Nederland heeft een unieke basis voor toponderzoek op dit gebied dankzij grote gekoppelde microbestanden. Het gevestigde netwerk voor pensioen- en vergrijzingsonderzoek (Netspar) vormt een uitmuntende infrastructuur voor - interdisciplinaire- kennisdeling tussen (pensioen/verzekerings) sector, overheid, toezichthouders en wetenschap.