Hoe kunnen we zorgen voor een duurzaam beheer van de oceanen

De oceanen beslaan 70% van onze planeet, bevatten de grootste soortenrijkdom en zijn essentieel voor de wereldeconomie – zo wordt rond 90% van de wereldhandel over zee vervoerd en worden de oceanen steeds belangrijker als bron van eiwitten, aardolie en gas en andere mineralen zoals zeldzame aardmetalen. Het juridische kader voor het beheer van de oceanen is met name vervat in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Dit verdrag stamt uit 1982 en is onderhandeld in geheel andere omstandigheden dan waarmee wij ons thans geconfronteerd zien. Om het verdrag relevant te houden worden er regelmatig aanvullende overeenkomsten gesloten. Toekomstige ontwikkelingen zoals verder toenemende menselijke activiteiten op zee en klimaatverandering en zeespiegelrijzing vragen mogelijk om verdergaande hervorming van het bestaande juridische kader om de oceanen duurzaam te beheren – iets wat op het moment overigens zeker niet het geval is. Het is daarom vereist om te onderzoeken of het bestaande juridische kader afdoende is voor een duurzaam beheer van de oceanen en welke aanpassingen enerzijds wenselijk zijn en anderzijds realistisch zijn gezien het internationale krachtenveld dat het internationale recht vorm geeft.