Hoe kunnen we zorgdragen voor een hoge kwaliteit van leven voor het groeiende aantal ouderen in onze samenleving?

De proportie oudere mensen in Nederland groeit sterk. Belangrijk is deze ouderen de mogelijkheden te bieden om te wonen en te leven op een manier die een hoge levenskwaliteit en comfort garandeert. De rol van de gebouwde omgeving, de manier waarop we gebouwen ontwerpen en gebruiken, is hierin cruciaal en dient aan te sluiten op de behoeftes van ouderen. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol – bijvoorbeeld door het bieden van hulp en ondersteuning en het vergroten van de veiligheid en comfort. Een passende kwaliteit van het binnenklimaat is voor ouderen van belang aangezien zij een groot deel van de dag binnen verblijven. Het gaat dan o.a. om passend akoestisch comfort voor bijvoorbeeld een goede spraakverstaanbaarheid, maar ook het juiste licht (kunstlicht én daglicht) is van belang. Intelligente verlichtingssystemen faciliteren visueel functioneren, maar zijn tevens wezenlijk in het bevorderen van gezondheid en welbevinden van een individu. Dit aspect wordt regelmatig onderschat: er zijn te veel seniorenwoningen, verzorgingstehuizen, en verpleegafdelingen met inadequaat licht voor een gezond en gelukkig leven. Onderzoek is nodig naar hoe de inrichting en het ontwerp van de gebouwde omgeving zodat ouderen en andere kwetsbare groepen in goede gezondheid ten volle van het leven kunnen genieten.