Hoe kunnen we zorgdragen voor een hoge kwaliteit van leven voor het groeiende aantal ouderen in onze samenleving?

De proportie oudere mensen in Nederland groeit sterk. Dit houdt in dat we ouderen de mogelijkheden moeten bieden om te wonen en te leven op een manier die een hoge levenskwaliteit en comfort garandeert. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol – onder andere door het bieden van hulp en ondersteuning en het vergroten van de veiligheid en comfort. Een passend kwaliteit van het binnenklimaat is voor hen van belang, aangezien ouderen een groot deel van de dag binnen verblijven. Het gaat dan o.a. om een passend akoestisch comfort onder meer voor een goede spraakverstaanbaarheid, maar ook het juiste licht (i.e., kunstlicht, maar ook daglicht) is van groot belang. Intelligente verlichtingssystemen geven niet enkel licht om visueel te kunnen functioneren, maar zijn ook cruciaal in het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van een individu. Dit laatste aspect wordt regelmatig onderschat, en er zijn te veel seniorenwoningen, verzorgingstehuizen, en verpleegafdelingen waar het licht inadequaat is voor een gezond en gelukkig leven. Er is onderzoek nodig naar hoe we de gebouwde omgeving moeten ontwerpen en inrichten zodat ouderen en andere kwetsbare groepen ten volle van het leven kunnen genieten, in goede gezondheid.