Hoe kunnen we zelf-controle promoten?

Zelf-controle ligt aan het hart van effectief menselijk functioneren in de hedendaagse maatschappij. Een gebrek aan zelf-controle leidt tot een wijd scala aan negatieve uitkomsten, zoals overconsumptie en obesitas, impulsief aankoopgedrag, slecht financieel management en allerlei soorten verslavingen (gok, alcohol, drugs, gaming). Het is daarom van uiterst belang voor zowel de wetenschap als de maatschappij om inzicht te krijgen in factoren die het effectief uitoefenen van zelf-controle kunnen stimuleren. Meer onderzoek naar zelf-controle facilitatie op het niveau van het individu zowel als door middel van omgevingsfactoren is nodig.