Hoe kunnen we waterkwaliteit verbeteren met behulp van de fysische chemie?

Voorwaartse osmose (VO) is een steeds belangrijker wordende methode voor het reinigen van afvalwater, en het ontzouten van zeewater. Bij VO wordt afval- of zeewater via een zeer fijnmazig filter (een membraan) in contact gebracht met een oplossing die schoon water door het membraan naar zich toetrekt, terwijl zout en vuil achterblijven. Dit proces, ook wel osmose genoemd, verloopt het efficiëntst als de oplossing geladen polymeren bevat: hoe meer lading op de polymeren, hoe sterker de water aanzuigende werking ervan. Voor het identificeren van efficiënte VO-oplossingen, is het van groot belang om een methode te ontwikkelen waarmee de lading op polymeren kan worden bepaald. In de fysische chemie is onlangs de theorie voor een dergelijke methode ontwikkeld. Het komt er nu op aan om deze theorie in praktijk te brengen, en een proef opstelling te realiseren waarmee polymeren kunnen worden gescreend op geschiktheid voor VO.