Hoe kunnen we verklaren dat sommige mensen teksten beter begrijpen dan anderen en hoe hangt de ontwikkeling van leesbegrip samen met sociaal-cognitieve vaardigheden?

Sommige mensen zijn beter in staat om geschreven teksten te begrijpen dan anderen en volwassenen hebben veelal een beter tekstbegrip dan kinderen en adolescenten. Voor het begrijpen van (verhalende) teksten is het vaak nodig om rekening te houden met het perspectief van de hoofdpersoon. Zouden sociaal-cognitieve vaardigheden invloed hebben op in hoeverre men in staat is een tekst te begrijpen? Als dat zo is, welke rol speelt dit dan in de ontwikkeling van het leesbegrip, aangezien sociaal-cognitieve vaardigheden zelfs in de puberteit nog in ontwikkeling zijn. Mensen met een stoornis in het autisme spectrum hebben veelal moeite met het begrijpen van teksten. Als we meer weten over de rol van sociale cognitie als mechanisme bij begrijpend lezen, dan kan dit gevolgen hebben voor de onderwijspraktijk. Wellicht kunnen de vaardigheden begrijpend lezen en sociale cognitie elkaar wederzijds beïnvloeden tijdens de ontwikkeling. Middels een combinatie van gedragsonderzoek, het meten van oogmetingen en hersenactiviteit bij kinderen, adolescenten en volwassenen kunnen we veel leren over de rol van sociale cognitie bij begrijpend lezen en mensen die minder goed zijn in begrijpend lezen adequate hulp bieden omdat we meer weten over het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van begrijpend lezen.