Hoe kunnen we tot concurrerende toepassing komen van biobased materialen (uit hernieuwbare grondstoffen) in verschillende sectoren bv sectoren bouw & infra, gezondheidszorg, robotica, retail etc. middels green chemistry?

Deze vraag ondersteunt de transitie agenda naar vergroening van de chemie, de bouw&infra, zorg en robotica. Dit ondersteunt de locale ontwikkelagenda’s t.b.v. de marktontwikkeling. Het overbruggen van de kloof tussen waardevolle academische studies en vindingen en de koppeling hiervan met het midden en kleinbedrijf die vaak de innovatieve en nieuwe materialen ontwikkelen. Sectoren zoals bouw&infra, chemie, zorg, retail, robotica, hebben behoefte aan kennis en professionals op het gebied van ((bio)chemische, technologische en sociale) innovatie en integrale samenwerkingen op het gebied van biobased materialen. Deze professionals hebben oog voor de veiligheid en de milieueffecten van grondstofgebruik, productie technieken, applicatie-eigenschappen en het afval dat na gebruik van deze materialen ontstaat.