Hoe kunnen we tijdens de energietransitie op duurzamere wijze fossiele energie produceren en gebruiken?

Probleemstelling: De transitie van fossiele naar 100% duurzame energiebronnen zal vele tientallen jaren duren. Wetenschappelijke uitdagingen: Ontwikkeling van duurzame technologie voor het zoeken naar en het exploiteren van gashydraten, schaliegas, zware olie, etc.; optimalisatie en monitoring van de opslag van afvalproducten; monitoring, vermindering en beheersing van geïnduceerde seismische activiteit en andere productie-gerelateerde risico’s, etc.