Hoe kunnen we technologische innovaties beter laten aansluiten op belangrijke maatschappelijke en morele waarden?

De schaal, complexiteit en intimiteit (in en op het lichaam) van technologie is ongeëvenaard en neemt steeds verder toe. Hoe kunnen we technologie beter afstemmen op de cognitieve, sensorische, affectieve en lichamelijke mogelijkheden en beperkingen van mensen? En hoe kunnen we technologie beter laten aansluiten op normatieve gezichtspunten die voor de rechten van het individu en voor de samenleving belangrijk zijn en die een betekenisvol leven mogelijk maken: respect, autonomie, privacy, zelfontplooiing, intermenselijk contact, sociale cohesie, veiligheid, etc. Het gaat hierbij zowel om de eigenschappen van de technologie zelf, het proces van technologieontwikkeling, als het gebruik van technologie. Een vraag van de Nederlandse Onderzoekschool Wijsbegeerte.