Hoe kunnen we technologie menselijker maken en houden?

De schaal, complexiteit en intimiteit (in en op het lichaam) van technologie is ongeëvenaard en neemt verder toe. Hoe kunnen we technologie beter afstemmen op de cognitieve, sensorische, affectieve en lichamelijke mogelijkheden en beperkingen van mensen? En hoe kunnen we technologie beter laten aansluiten op menselijke waarden die we als samenleving belangrijk vinden en die een betekenisvol leven mogelijk maken: respect, autonomie, privacy, zelfontplooing, intermenselijk contact, sociale cohesie, veiligheid, etc. Het gaat hierbij zowel om de eigenschappen van de technologie zelf, het proces van technologie-ontwikkeling, als het gebruik van technologie.