Hoe kunnen we systemen van verschillende lengteschalen, van moleculair tot macroscopisch en van levende tot dode materie, verbinden om nieuwe slimme materialen te ontwikkelen en inzicht te krijgen in bijv. de werking van het brein en klimaatverandering?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.