Hoe kunnen we synthetische biologie gebruiken voor snelle ontwikkeling en goedkope productie van geneesmiddelen door micro-organismen?

Het denken over ziekte, gezondheid en zorg in Nederland en in Europa is drastisch aan het veranderen. Dat heeft enerzijds te maken met de houdbaarheid van het zorgstelsel als gevolg van de stijgende zorgkosten, maar anderzijds met het feit dat we steeds meer te maken krijgen met chronische ziekten. Desondanks willen we in Nederland het aantal gezonde levensjaren blijven verlengen en de gezondheidskloof tussen laag- en hoogopgeleiden dichten. Belangrijke uitdagingen liggen in het realiseren van een aantal fundamentele veranderingen. De belangrijks verandering is een verschuiving van behandeling en management van ziekten naar het bevorderen van gezondheid. Dit vraagt om een persoonlijke aanpak en vereist het ontwikkelen van innovatieve benaderingen die chronisch zieken en ouderen helpen langer zelfstandig te functioneren. Daarbij moeten we inzetten op preventie en lifestyle, op cure én care.