Hoe kunnen we synergie creëren tussen duurzame energieproductie en duurzame voedselproductie met inachtneming van hun complexe interafhankelijkheden. Denk hierbij aan processen die flexibel omgaan met de beschikbaarheid van energie.

Duurzame energieproductie en duurzame voedselproductie zijn twee belangrijke doelen die samen kunnen gaan, maar ook elkaar kunnen tegenwerken. Inzicht is noodzakelijk in de inter-afhankelijkheden tussen beide en nieuwe manieren om deze interacties te evalueren zodat keuzen gemaakt worden gebaseerd op kennis en niet op vooroordelen. De complexiteit van het vraagstuk vergt nieuwe (modellerings)routes om hier nieuwe wegen in te kunnen slaan.