Hoe kunnen we supergeleiding bij hoge temperatuur begrijpen?

Dit is een van de meest uitdagende vragen in de natuurkunde van vandaag. Het probleem dat we moeten begrijpen betreft, meer algemeen, materialen waarin een enorme verzameling elektronen vrij rond bewegen, terwijl er tussen elk tweetal elektronen sterke krachten werken. Dit leidt tot allerlei verassende eigenschappen van deze materialen, en de meest spectaculaire eigenschap is supergeleiding: het volledig verdwijnen van de elektrische weerstand. Die supergeleiding kan voor sommige materialen al optreden bij temperaturen van 160K of meer. De vraag naar de oorzaak van dit gedrag vormt een van de grootste uitdagingen aan de theoretische natuurkunde, en daagt experimentele natuurkunde uit tot nieuwe creatieve experimenten om dieper in het probleem door te dringen.