Hoe kunnen we steden geschikt maken voor een 24/7 economie?

Sinds enkele jaren wonen er wereldwijd meer mensen in een stad dan op het platteland en dat percentage groeit nog steeds. De stad van de toekomst is een goed functionerend ecosysteem dat flexibel inspeelt op demografische veranderingen (bevolkingsgroei en –krimp, vergrijzing), klimatologische veranderingen en technologische ontwikkelingen. Daarbij kan het concept van de ‘smart city’ goede diensten bewijzen. De stad raakt steeds meer bedekt met een laag van sensoren en netwerken, die het mogelijk maakt om de dynamiek real time in kaart te brengen. Er liggen kansen om met behulp van big data problemen aan te pakken. Bijkomende vraag is of de overheid big data moet gebruiken om een eigen beleid uit te voeren, of dat burgers de beschikking over die data moeten krijgen en daarmee ook zeggenschap over de inrichting van hun eigen leefomgeving en voorzieningenniveau. Een belangrijk aspect is hoe dat te realiseren zonder dat daardoor de privacy in het geding komt. Daarnaast kan zelfregulering ook leiden tot conflicten tussen buurten, maar ook tussen beroepsgroepen, zoals de taxioorlog tussen Uberpop en de houders van een dure vergunning laat zien.