Hoe kunnen we slimmer gebruik maken van natuurlijke processen bij kustbescherming en mariene voedselproductie

Door het ontwikkelen van nieuwe Building with Nature concepten kunnen we komen tot een integratie van kustbescherming, natuur en voedselproductie in de Nederlandse kustzone. Daarbij kunnen we ook gebruik maken van natuurlijke biobouwers zoals oesters, mosselen en kwelderplanten. De druk op de kustzone neemt toe en de uitdaging is om tot een goede combinatie te komen van veiligheidsmaatregelen, recreatie, productie van hoogwaardige eiwitten en natuur. Ook kunnen we de kust gebruiken voor mitigatie van effecten van klimaatveranderingen. Hiervoor is zowel natuurwetenschappelijk als sociologisch onderzoek noodzakelijk. De toekomst van het Nederlandse kustgebied wordt mede bepaald door de ruimte die we reserveren voor de verschillende gebruiksfuncties en ecosysteemdiensten. Onderzoek moet helpen die ruimte nader te definiëren.