Hoe kunnen we restwarmte uit (vliegtuig)motoren terugwinnen en hergebruiken?

Onze maatschappij is volledig afhankelijk van energie. Groene energie maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een andere manier om dat te doen is energie te besparen door middel van efficiëntere energie-omzettingsprocessen die op basis van thermodynamische systemen restwarmte uit verbrandingsmotoren terugwinnen en hergebruiken. Deze processen kunnen energie halen uit restwarmte met lage temperaturen die nu verdwijnt in de atmosfeer. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om deze technologie verder te ontwikkelen.