Hoe kunnen we patiënten met nierproblemen eerder identificeren, nog voordat ze klachten hebben?

Onderzoek naar nieuwe biomarkers in bloed of urine relevant voor het ontstaan van nierziekten, kan bijdragen aan het tijdig opsporen van een nierprobleem. Daarnaast zou ook het (epi)genetisch profiel van een persoon in kaart kunnen worden gebracht om risico op nierproblemen op te sporen. Een vroege identificatie zal bijdragen aan een betere prognose voor de patiënt of mogelijk zelfs preventie van nierziekten.