Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van personalized systems in de gezondheisdszorg (instrumented diagnosis, stroke rehabilitation, occupational therapy, etc)?

Personalized health is op dit moment vooral nog een visie en het is duidelijk dat de veranderingen niet zo maar in het bestaande systeem kunnen worden geïmplementeerd. Om stappen te maken is veel beter inzicht nodig in de fundamentele determinanten van menselijk gedrag en in de mogelijkheden om dat te beïnvloeden. De integrale aanpak die personalised health vraagt, vereist ook een betere kennis van de integratie van en interactie tussen technologische, biologische en psychosociale aspecten van gezondheid en gedrag. Bevordering van ‘health literacy’, met name bij lager opgeleiden, is belangrijk om gezondheidswinst door preventie ook in de praktijk te realiseren. Dat is des te belangrijker omdat in de komende decennia de hoeveelheid ‘gezondheidsinformatie’ door ontwikkelingen in genomics, sensortoepassingen en in big data exponentieel zal toenemen. Personalized health levert een schat aan nieuwe data – die vormen nieuwe evidence voor bekende issues en kunnen daarmee basis vormen voor nieuwe en betere klinische richtlijnen.