Hoe kunnen we op een betere manier interactie tussen beleidsinstrumenten/velden identificeren en beoordelen, zowel bij het ontwerp als de ex-post evaluatie van beleid

Om de transitie naar een duurzame samenleving te realiseren is effectief milieu-, energie- en innovatiebeleid cruciaal. Bij het ontwerp van beleid wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de (soms positieve, vaak negatieve) interactie met andere beleidsinstrumenten maar ook met andere beleidsvelden. Complexiteit van het speelveld speelt hierin een belangrijke rol, maar ook andere factoren kunnen leiden tot niet-voorziene consequenties. Ook bij het achteraf (ex-post) evalueren van beleid worden belangrijke interacties (wederom tussen instrumenten maar ook tussen beleidsvelden) vaak over het hoofd gezien, bijvoorbeeld omdat de onderzoeksgrenzen te nauw gekozen zijn, al dan niet ingegeven door tijd- en budgetbeperkingen. Er is behoefte aan een analytisch raamwerk dat het identificeren en beoordelen van beleidsinteracties ondersteunt en op die manier bijdraagt aan effectiever beleid.