Hoe kunnen we op compacte wijze het welbevinden van mensen meten?

In de gezondheidseconomie hebben we eenvoudige uitkomstmaten nodig die tegen de kosten afgezet kunnen worden. Het huidige concept “utiliteit” of nut is te beperkt.