Hoe kunnen we onze infrastructuur en kennis van infectiepreventie en antibioticabeleid maximaal benutten om de opkomst van bijzonder resistente micro-organismen te vertragen en de verspreiding in ziekenhuis en maatschappij tegen te gaan

Sinds 2005 is er in Nederland een snelle toename van bacterien die ongevoelig zijn geworden voor de gangbare antibiotica. Eenmaal gevestigd is resistentie niet meer terug te dringen. Infecties met deze bijzonder resistente micro-organismen zijn moeilijker te behandelen, leiden vaker tot (langdurige) ziekenhuisopname en soms tot de dood. Zonder maatregelen zal Nederland geconfronteerd worden met onbehandelbare infecties. Onderzoek zou moeten leiden tot een nieuw landelijk signaleringsysteem, nieuwe diagnostische methoden om snel de gevoeligheid van een micro-organisme te kennen, nieuwe behandelmethoden om dragerschap van resistente micro-organismen te bestrijden en preventiemethoden die effectief zijn in de verschillende lagen van de maatschappij en zorg