Hoe kunnen we nieuwe technologie en de resulterende (big)data gebruiken ter ondersteuning en verbetering van een actieve levensstijl bij brede groepen in de samenleving?

Inmiddels is het mogelijk om, middels low-cost sensor technologie en daaraan gekoppelde ICT systemen (bijvoorbeeld smartphones) een goed beeld te krijgen van het fysiek beweeggedrag van mensen. De vraag is hoe we deze technologie, in combinatie met bijdragen uit een groot aantal andere wetenschapsvelden, kunnen gebruiken op een dusdanige wijze dat het leidt tot een meer gezonde levensstijl voor een groot aantal groepen binnen de Nederlandse bevolking. Vragen hierbij zijn: wat zijn individuele, sociale, organisatorische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op beweeggedrag tijdens het ouder worden. Welke factoren dragen bij aan de “sport identiteit” van mensen (met name tijdens hun jeugd) en in hoeverre draagt dit bij tot hun al-dan-niet actieve levensstijl tijdens het klimmen der jaren. Wat zijn sleutelfactoren in context en sociale processen die sportparticipatie bij minderheidsgroepen verhinderen en hoe is hierin verandering te brengen. Hoe is sport te gebruiken als instrument voor het verkleinen van sociale verschillen. Hoe zijn nieuwe vormen van “sport”te ontwikkelen voor specifieke sociale groepen? Wat is de rol van stedenbouwkundige planning hierbij? Al deze vragen vereisen beter inzicht in het gedrag van genoemde groepen in de factoren die dit gedrag bepalen. Genoemde technologisch ontwikkelingen zouden hierin een belangrijke rol kunnen spelen.