Hoe kunnen we nieuwe technologieën ontwikkelen voor het maken van efficiënte materialen voor energieconversie en -opslag?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.