Hoe kunnen we nieuwe methoden en/of strategieen bedenken om ons (groen) erfgoed te verbinden met de grote opgaves rond energiewinning en energiegebruik?

In de afgelopen jaren zijn veel oude gebouwen getransformeerd naar een nieuwe functie maar met een gepaste eerbied naar de verhalen en bouwmaterialen van het verleden. Daarbij hebben ze een functie als katalysator vervuld, hebben de prijzen van vastgoed omhoog gestuwd en hebben gebieden her ontwikkeld. Maar daarbij zijn deze gebouwen niet de meest energievriendelijke gebouwen en dreigen in het gebruik hoge kosten. Terwijl er aan de andere kant wellicht ook bronnen van energie te vinden zijn. (Denk aan forten, die in de kelder een grote buffer aan koud water hebben liggen, die goed gebruikt kan worden in de industrie). Deze energie wordt nog te weinig gebruikt. Dit geldt ook voor andere vormen van groen erfgoed waarin energie aanwezig is en niet wordt gebruikt.