Hoe kunnen we nieuwe antibiotica ontwikkelen?

De snel toenemende antibioticumresistentie is een gigantisch probleem voor de wereldgezondheid en dit probleem neemt alleen maar toe omdat er al jaren geen nieuwe medicijnen ontdekt worden. De farmaceutische industrie heeft zich nagenoeg geheel uit het veld teruggetrokken. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat de situatie onbeheersbaar wordt. Daarom is het cruciaal dat methoden worden ontwikkeld om nieuwe antibiotica te ontdekken. Tegelijkertijd zal alles er op gericht moeten zijn om wetenschappers te faciliteren om nieuwe verbindingen zo snel mogelijk te kunnen testen middels klinische studies. Een veelbelovende ontdekking van de afgelopen jaren is dat in veel micro-organismen die antibiotica produceren ook zogenaamde slapende antibiotica voorkomen, die niet onder routine kweekcondities worden aangemaakt en daardoor tot nog toe aan de aandacht van de farmaceutische industrie zijn ontsnapt. Tevens is gebleken dat er nog zeer veel onontdekte bacteriën zijn die eveneens nieuwe antibiotica kunnen maken, of deze maken in cocultivatie met andere bacteriën. De nieuwe inzichten en de enorme vlucht van de genoomsequencing en de synthetische biologie kunnen voor een omwenteling zorgen, indien daartoe de middelen beschikbaar komen. Binnen Nederland is antibioticumresearch een snelgroeiend thema, met daarbij de bereidheid van de kennisinstellingen om een gezamenlijk plan op te stellen.