Hoe kunnen we modellen voor netwerken empirisch valideren?

Wiskundige modellen voor grafen worden gebruikt om inzicht te krijgen in bijvoorbeld genetische netwerken of sociale netwerken. Met welke methoden vinden we een model dat goed past bij gegeven data over het netwerk, daarbij rekening houdend met toevallige aspecten in de data, en in een situatie waarbij mogelijk relatief weinig data beschikbaar is?