Hoe kunnen we methode en proces van creativiteit die aan de basis liggen van de productie van kunstwerken zo zicht- en kenbaar maken dat de kennis hierover ook beschikbaar komt voor andere domeinen?

Er wordt veel aandacht besteed aan de producten van de creativiteit van de kunsten, veel minder aandacht gaat uit naar de achterliggende methoden en processen. Vanuit de gedachte dat vooral de werkwijzen (methodes en processen) van creativiteit ook in andere domeinen bruikbaar en productief kunnen zijn, is het zaak die werkwijzen te onderzoeken met het oogmerk deze te ontsluiten voor andere onderzoeks- en innovatiedomeinen.